Spoločnosť BAVEX – K2.sk, s.r.o. –  vznikla v apríli 2001, transformáciou spol. Bavex s.r.o. Naša spoločnosť sa od založenia t.j. od r.1992 špecializuje sa na práce vo výškach, opravy a rekonštrukcie výškových objektov /komíny,chladiace veže, vodojemy a.p./, sanácie betónových konštrukcií, jadrové vŕtanie a rezanie železobetónu diamantovou technikou, dodávku a montáž oceľových konštrukcií, zváranie, montáž opláštení priemyselných objektov, búracie práce, špeciálne čistiace a  natieračské práce /antikorózne, protipožiarné, chemický odolné a.p./.

Pri prácach využívame najmodernejšiu techniku, nové pracovné technológie a moderné stavebné materiály. Dôsledne dbáme na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.